Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «CARE» (3/3/2006)Στις αρχές του 2004 η ΝΑΘ ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος CAREAccessible Cities of European Regions, σε συνεργασία με 15 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα και Ρουμανία), και επικεφαλής την Περιφέρεια Emilia Romagna (Ιταλία). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «INTERREG III B – CADSES» και στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου δομών αναψυχής και τουρισμού που θα διασφαλίζει την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
     
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής, έχει θέσει στους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων της την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Στα πλαίσια αυτά, προσπαθεί να επιλύσει, με όσα μέσα διαθέτει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την ομαλή ένταξη τους στην ενεργό ζωή. Σημαντικό καθημερινό πρόβλημα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νομού, είναι τα εμπόδια στην προσπέλαση τους σε δημόσιους χώρους, μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, θέατρα και άλλα μέρη με τουριστικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης αναζητώντας τρόπους για την επίλυση των ανωτέρων προβλημάτων συμμετέχει από κοινού με 15 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα C.A.R.E. στα πλαίσια του οποίου προβλέπονται δράσεις που στοχεύουν στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στην προσβασιμότητα των πόλεων και τον εντοπισμό των αναγκών των διαφόρων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. με βάση την αναγνωρισμένη και ήδη εφαρμοσμένη μεθοδολογία, την IG-VAE. Στη συνέχεια, θα επιλεγούν ορισμένες δομές/υπηρεσίες αναψυχής που πληρούν τα κριτήρια της προσβασιμότητας και θα ενταχθούν σε ένα δίκτυο όλων των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης, τόσο των εταίρων όσο και των υπευθύνων παροχής υπηρεσιών αναψυχής στις διάφορες χώρες, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ενταχθούν στο δίκτυο. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να καταστούν οι πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσβάσιμες, τόσο για τους μονίμους κατοίκους των πόλεων όσο και για τους επισκέπτες αυτών.
     
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.008.360 €. Το πρόγραμμα CARE στοχεύει στην προώθηση μιας νέας προσέγγισης της έννοιας «προσπελασιμότητα» στην πολεοδομία των Ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τέλος, τα οφέλη που θα προκύψουν για τον νομό μας, τους κατοίκους του και τους συνεργαζόμενους φορείς από τη δημιουργία αυτού του δικτύου θα είναι πολλά και σημαντικά ιδιαίτερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα C.A.R.E. μπορείτε να δείτε στο επίσημο site του προγράμματος www.interreg-care.org


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x