Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «T-Seniority» (13/1/2009)
Το T-Seniority (Χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της Πληροφορίας στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης) είναι μια καινοτόμος εφαρμογή των  ΤΠΕ ( Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που εξειδικεύεται στους τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος και εξετάζει άμεσα  τη χρήση των  ΤΠΕ στα κύρια θέματα του i2010 του 2007 που επικεντρώνεται στις ΤΠΕ για τη δυνατότητα πρόσβασης, την γήρανση και κοινωνική ολοκλήρωση και ενισχύει και τις ευρωπαϊκές και υπάρχουσες εθνικές πρωτοβουλίες. 
 
Οι υπηρεσίες ΤΠΕ, οι δεξιότητες, και το περιεχόμενο είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας και η κοινωνία και το T-Seniority  συμβάλλει  στην επίτευξη μιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς, που είναι σύμφωνη με τη βιώσιμη ανάπτυξη και που δίνει προτεραιότητα στις καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και την ποιότητα της ζωής, επομένως είναι σε πλήρη συμφωνία  με το στρατηγικό πλαίσιο i2010 της ΕΕ.
 
Η αντίληψη των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις γενικά εξετάζεται από τον ιδιωτικό τομέα. Οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία των συνθηκών για τις επιχειρησιακές εξελίξεις. Στα πλαίσια του T-Seniority, η δημόσια παρέμβαση απαιτείται προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση των επιχειρήσεων για τα οφέλη των ΤΠΕ, για να προωθήσει την καινοτομία των ΤΠΕ στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και για να υποκινήσει την επέκταση και την καλύτερη χρήση τους. Παρά την πρόοδο στη αντίληψη των ΤΠΕ στην Ευρώπη,  η Ευρώπη   μπορεί να ενεργήσει καλύτερα από την άποψη της εκμετάλλευσης των ηλεκτρονικών-υπηρεσιών όπως το T-Seniority, που εξετάζει μια πλειάδα τεχνολογικών επιλογών.

Το έργο T-Seniority παρέχει ένα συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι σύμφωνα με προτιμώμενες διαθέσιμες τεχνολογίες πολυμέσων που παρέχονται μέσω της τηλεόρασης. 
 
Ο κύριος στόχος του T-Seniority είναι ο συνδυασμός υπηρεσιών γύρω από το χρήστη, ιδιαίτερα η παροχή υποστηρικτηκών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών υπηρεσιών)  για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) επικεντρώνοντας κυρίως στα άτομα της τρίτης ηλικίας ακόμα και αυτά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της τρίτης ηλικίας με σκοπό να καλυφτεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών φροντίδας με διάφορα μοντέλα υπηρεσιών (φροντίδα στο σπίτι, τηλε-βοήθεια, υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου, τηλε-ειδοποίηση, νοσηλευτικές υπηρεσίες…)
 
Αποτελεί ένα νέο μοντέλο υπηρεσίας που θα χρησιμοποιείται μέσω ψηφιακής τηλεόρασης (digital TV) , το πιο ευρέως διαθέσιμο μέσο σήμερα. Με τη χρήση καναλιών θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες το πιο ευρύ κοινό, όπως τα άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία δε μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα είδη ψηφιακής τεχνολογίας αναπτύσσοντας παράλληλα και την χρήση της τεχνολογίας στη χώρα μας. Συνεπώς η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μέσω του T-Seniority επεκτείνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χρήσης της τεχνολογίας κάθε χώρας όπου θα χρησιμοποιείται.  


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό κόμβο: http://tseniority.idieikon.com/

Μπορείτε επίσης να επισκευθείτε τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών του Τ-Seniority για τα ΚΑΠΗ.Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x