Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «Εργαστήριο Ελέγχου και Πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας Οστρακοειδών» (19/6/2009)

Το έργο με τίτλο «Εργαστήριο Ελέγχου & Πιστοποίησης Υγιεινής & Ασφάλειας Οστρακοειδών» της Νομαρχιακής Αυτ/σης Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ.), χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) 2000-2006 (Μέτρο 4.4.: Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 155802/5-5-2006 απόφαση υπαγωγής σχεδίου της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου αποτελεί η Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσ/νίκης.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια δομή, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά

  • στη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας των οστρακοκαλλιεργητών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με τις βιοτοξίνες, καθώς και
  • στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία των καταναλωτών, διαμέσου της εξάλειψης παθολογικών κινδύνων που εγκυμονούν σε ορισμένες περιπτώσεις τα οστρακοειδή.
Οι λόγοι υλοποίησης του Εργαστηρίου είναι:
  • Η βελτίωση της ασφάλειας και υγιεινής των παραγόμενων προϊόντων των οστρακοκαλλιεργειών.
  • Η βελτίωση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.
  • Η βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των παραγωγών στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, όπως π.χ. η παρουσία τοξικού φυτοπλαγκτού.
  • Η αποσυμφόρηση της λειτουργίας των κρατικών εργαστηρίων, με επικέντρωση στο ρόλο και το χαρακτήρα τους.
  • Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
  • Η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια με άλλα υφιστάμενα έργα και με έργα που σχεδιάζονται να αναπτυχθούν στον τομέα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: Εργαστήριο Ελέγχου και Πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας Οστρακοειδών


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x