Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «Ενέργειες προστασίας των οστρακοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού κόλπου από έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης» (19/6/2009)

Το έργο αφορά πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η οποία είχε την ευθύνη σύνταξης και υποβολής σχετικής πρότασης στο ΕΠ.Α.Λ. 2000-2006 Μέτρο 4.4. - Δ ράση 3: «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες και παρουσιάζουν συλλογικό ενδιαφέρον», για τις «Ενέργειες προστασίας των οστρακοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού κόλπου από έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης».

Το Έργο, εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται κατά 100% (75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους) με την υπ' αρ 140374/31-01-06 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τελικός αποδέκτης και φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, με επιστημονικό εταίρο το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: Ενέργειες προστασίας των οστρακοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού κόλπου από έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσηςΕπιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x