Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «Energy for Mayors» (14/10/2010)

Το έργο ENERGY FOR MAYORSυποστηρίζει την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ, εμπλέκοντας Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον ενεργειακά βιώσιμο σχεδιασμό, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αυξάνοντας το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το ENERGY FOR MAYORS θα συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων.
 
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που δεσμεύει Δήμους στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο Δήμαρχοι αναλαμβάνουν να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στις περιοχές τους τουλάχιστον κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ), εφαρμόζουν ενεργειακά αποδοτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και τις Δομές Στήριξης.
 
Δομές Στήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων είναι οργανισμοί που παρέχουν την απαραίτητη στήριξη σε Δήμους που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων και αποτελούν παράλληλα στρατηγικούς συμμάχους για το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων. Παίζουν ρόλο συνδέσμου με τους Δήμους και διασφαλίζουν ότι αυτή η σημαντική πρωτοβουλία είναι διαθέσιμη και σε μικρότερους Δήμους.
 
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του έργου ENERGY FOR MAYORS θα λειτουργήσει ως Δομή Στήριξης, παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη σε Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, που θα υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων αλλά στερούνται απαραίτητες ικανότητες ή/και πόρους για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του Συμφώνου (π.χ. απογραφή εκπομπών CO2, προετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας – ΣΔΒΕ).
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: www.energyformayors.eu


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x