Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «empower» (18/6/2007)Το Έργο με τίτλο Building a First-class Workforce in the Public Sector: Mature-age Female Employees as Mentors, Coaches and Team-leaders” (ακρωνύμιο: EMPOWER) εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτείται από το Άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με βάση την υπ’ αριθμ. VS/2006/0343 της 25.08.2006 σύμβαση με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, με συνολικό προϋπολογισμό 1.777.420,87 Ευρώ. Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι 20 μήνες, από 01.11.2006 – 30.06.2007.

Το Έργο EMPOWER έχει ενταχθεί στα Καινοτόμα Μέτρα του Άρθρου 6 του ΕΚΤ και, συγκεκριμένα, στη θεματική περιοχή «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διαχείριση των Αλλαγών» (πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπ’ αριθμ. VP/2003/021 – 3ος κύκλος).

Σκοπός του Έργου EMPOWER είναι η παροχή των απαιτούμενων κινήτρων στις εργαζόμενες γυναίκες ώριμης ηλικίας του δημοσίου τομέα για την επέκταση της διάρκειας απασχόλησής τους στους φορείς, στους οποίους εργάζονται. Το μοντέλο του EMPOWER θα εφαρμοστεί πιλοτικά στους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στο Έργο από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Νομαρχία Malaga και Νομαρχία Ascoli Piceno αντίστοιχα), με στόχο την επίδειξη των ωφελειών που μπορούν να προκύψουν για το δημόσιο τομέα και όχι μόνο.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, οι εργαζόμενες γυναίκες (55 – 64 ετών, μέτριων έως και υψηλών δεξιοτήτων) θα εκπαιδευτούν μέσα από προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, έτσι ώστε: α) να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ως μέντορες, καθοδηγητές και ηγέτες ομάδων, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, και β) να ενισχύσουν τις δεξιότητές στους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις παραπάνω αρμοδιότητές τους, μέσα και από την υποστήριξη ενός ηλεκτρονικού δικτύου που θα αναπτυχθεί.


Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το αρχείο επισύναψης ή επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπου του EMPOWER www.e-empower.net 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ «empower» 108 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x