Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΝέα - Ανακοινώσεις

Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος 2010-10-01 (1/10/2010)

Ημερομηνία διεξαγωγής του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου έτους 2010 ορίσθηκε από 20 Σεπτεμβρίου 2010 έως 25 Οκτωβρίου 2010, βάσει της υπ'αρ.πρ. Π2β/Γ.Π./124554/09/10-3-10 Άδειας Εράνου 2010 που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x