Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΝέα - Ανακοινώσεις

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (1/9/2008)

Το  Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ο οποίος έχει ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

ΟΡΓΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.), οι Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.), το Επαρχιακό Συμβούλιο,

ο Νομάρχης και ο Έπαρχος.

Οι Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται ως ακολούθως:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

− Γραφείο Νομάρχη

− Γραφεία Αντινομαρχών

− Γραφείο Επάρχου

− Γραφείο Γενικού Γραμματέα

− Ειδικοί Σύμβουλοι − Επιστημονικοί Συνεργάτες − Ειδικοί Συνεργάτες

− Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

− Τμήμα Γραμματείας και Μηχανοργάνωσης Νομαρχιακού Συμβουλίου

− Τμήμα Τύπου − Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

− Τμήμα Π.ΑΜ.− Π.Σ.Ε.Α.

− Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

− Γραφείο Γραμματείας Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.)

− Γραφείο Ν.Ε.Λ.Ε. Λαγκαδά

− Γραφείο Νεολαίας

− Γραφείο Υποστήριξης Φορέων και Πολιτών

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

− ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

− Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας

− Διεύθυνση Προγραμματισμού

− Διεύθυνση Διοικητικού

− Διεύθυνση Οικονομικού

− Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής

− Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων

− Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

− Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

− Διεύθυνση Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων

− Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων

− Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

− Διεύθυνση Κτηνιατρικής

− Διεύθυνση Αλιείας

− Διεύθυνση Ανάπτυξης

− Διεύθυνση Πολεοδομίας

− Τμήμα Πολεοδομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης

− Τμήμα Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης

− Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος

− Διεύθυνση Εμπορίου

− Διεύθυνση Εταιριών

− Tμήμα Προμηθειών

− Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

− Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης

− Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης

− Διεύθυνση Α΄ Κ.Τ.Ε.Ο.

− Διεύθυνση Β΄ Κ.Τ.Ε.Ο.

− Διεύθυνση Παιδείας − Αθλητισμού και Τουρισμού − Πολιτισμού

− Τμήματα και Γραφεία στο Επαρχείο Λαγκαδά»…

Για να  ενημερωθείτε για το σύνολο των αλλαγών του Οργανισμού λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, διαβάστε αρχείο επισύναψης.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 291 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x