Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί: Κατηγορία

Τίτλος Ημερομηνία
Αναβολή πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 'Προμήθεια και Τοποθέτηση συναγερμού σε κτίρια του κεντρικού συγκροτήματος της ΝΑΘ' 10/12/2010
Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού» 8/12/2010
Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού» 3/12/2010
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας ΝΑΘ στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο PILOT4SAFETY 3/12/2010
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πρόσβασης αλιευτικού καταφυγίου εκβολών ποταμού Λουδία (Έργο ΙΙΙ)» με προϋπολογισμό 860.000,00 ΕΥΡΩ 1/12/2010
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων Αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “WIDE – groWing of SMEs: organizational Innovation and Development in mEd area” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα MED» 30/11/2010
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΜΙΚΡΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (ΦΑΣΗ ΙΙ)» 23/11/2010
Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έργου «Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού του έργου Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Θεσσαλονίκης» 5/11/2010
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Προμήθεια μικροβιολογικών και χημικών αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του «εργαστηρίου ελέγχου και πιστοποίησης υγιεινής & ασφάλειας οστρακοειδών Θεσσαλονίκη» 5/11/2010
Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δ/νσης Πρωτ. Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσ/νίκης, του 2ου, 3ου, 5ου, 6ου Γραφείου Πρωτ. Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσ/νίκης και του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων 22/10/2010
Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Β' Κέντρου Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης Θεσ/νίκης (ΚΕΔΔΥ) 21/10/2010
Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του υπόλοιπου έργου μεταφοράς μαθητών 2010-2011 20/10/2010
Πρόσκληση Συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση του υπολοίπου έργου της «Μεταφοράς μαθητών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2010-2011» (1/10/2010) 1/10/2010
Πρόσκληση Συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση του υπολοίπου έργου της «Μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2010-2011» 1/10/2010
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αναπαραγωγή Χαρτών για την Τουριστική Προβολή της Θεσσαλονίκης» 21/9/2010
Προκήρυξη για την προμήθεια εκλογικού υλικού που απαιτείται για τις ανάγκες των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 9/9/2010
Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού 8/9/2010
Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αποθήκης Βιβλίων των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης 2/9/2010
Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση τμημάτων του 13ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης 2/9/2010
Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ανοιχτών αθλητικών χώρων για την άθληση των μαθητών των σχολικών μονάδων των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης 25/8/2010
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x