Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΚέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η Διοίκηση Κοντά στον Πολίτη

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (υπηρεσία τύπου one stop shop, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς, δηλαδή εξυπηρέτηση από μια και μόνο θέση εργασίας) στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Η βασική ιδέα για τη δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών συμπυκνώνεται στο σύνθημα: «διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες». Το έργο που επιτελούν εστιάζεται στη γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς.

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί:

 • Να ενημερωθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Ο πολίτης λαμβάνει την πληροφόρηση που αναζητά είτε στην πρώτη επαφή όταν πρόκειται για απλά ζητήματα είτε σε μεταγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία όταν το ερώτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από το Κ.Ε.Π.
 • Να προμηθευτεί τα κατάλληλα έντυπα αιτήσεων, ανάλογα με την διοικητική διαδικασία για την οποία ενδιαφέρεται.
 • Να καταθέσει αίτηση για την διεκπεραίωση υπόθεσής του, τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης.
 • Να παραλάβει διοικητικά έγγραφα αυτοπροσώπως ή να ζητήσει να του αποσταλούν ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσει , με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή του κόστους αποστολής.
 • Να υποβάλλει παράπονα για περιπτώσεις κακοδιοίκησης, αλλά και προτάσεις για βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών.

Επιπλέον στο Κ.Ε.Π. οι πολίτες μπορούν επιτόπου και άμεσα:

 • Να επικυρώνουν διοικητικά έγγραφα.
 • Να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής τους.
 • Να προμηθεύονται παράβολα, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.
 • Να παραλαμβάνουν το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

Ποιες Υπηρεσίες παρέχει;
Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών διεκπεραιώνονται εκτός των άλλων και θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα διεκπεραιώνονται ζητήματα, όπως:

 • Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα κ.α.)
 • Υγειονομικά ζητήματα (επαγγελματικές άδειες ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, κ.α.)
 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης ή αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρωμάτων, κ.α.)
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών (των διευθύνσεων βιομηχανίας και ορυκτού πλούτου)


Κ.Ε.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ.Ε.Π. Δελφών 195

Τηλέφωνα: 2313 336900, 2313 336941
Φαξ: 2310 412135
E-mail: n.thessalonikis@kep.gov.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00' π.μ.–20.00' μ.μ.
Σάββατο: 08.00' π.μ.–14.00' μ.μ.

Κ.Ε.Π. Αριστοτέλους 19

Τηλέφωνα:
2313 306000, 2313 306014
Φαξ: 2310 253262
E-mail: n.thessalonikis-parartima@kep.gov.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00' π.μ.–20.00' μ.μ.
Σάββατο: 08.00' π.μ.–14.00' μ.μ.

Κ.Ε.Π. Τούμπας


Τηλέφωνα:
2310 954371, 2310 954372
Φαξ: 2310 954377
E-mail: n.thessalonikispc@kep.gov.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00' π.μ.–14.00' μ.μ.

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x