Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ Θεσσαλονίκης



Κέντρο Πολιτισμού




Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης είναι μία Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρία, με μοναδικό μέτοχο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με νόμο το 1996, έχοντας τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας και εποπτεύεται από τον εκάστοτε Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με διετή θητεία. 

Στην παρούσα περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού αποτελείται από:

Πρόεδρος: Ψωμιάδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κούης Κωνσταντίνος
Διευθύνων σύμβουλος: Καραμανλής Βασίλειος
Καλλιτεχνικός διευθυντής: Ηφαιστίων Σερδάρης
Μέλος: Αδαμίδης Κωνσταντίνος
Μέλος: Μακραντωνάκη Στυλιανή
Μέλος: Κελεσίδου Χριστίνα
Μέλος: Αλεξανδρίδης Κυριάκος
Μέλος: Ζιώγας Ιωάννης

Έδρα του Κέντρου Πολιτισμού θεωρείται η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, στεγάζεται όμως στη Μονή Λαζαριστών, ένα κτιριακό συγκρότημα πολιτιστικών δράσεων στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και το οποίο στεγάζει επίσης: τη θεατρική σκηνή «Σωκράτης Καραντινός», μία από τις Κεντρικές Σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
   
Σκοποί του Κέντρου Πολιτισμού, έτσι όπως αυτοί διατυπώνονται στο καταστατικό του είναι οι εξής:
 1. Η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 2. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 3. Η διενέργεια ερευνών για πολιτιστικά θέματα του Νομού Θεσσαλονίκης.
 4. Η διαμόρφωση δικτύου ενημέρωσης για θέματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Νομού Θεσσαλονίκης.
 5. Η πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης, μορφωτικών ανταλλαγών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 6. Η διενέργεια μελετών για θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 7. Η πραγματοποίηση εκδόσεων και κάθε μορφής ντοκουμέντων ανάλογου περιεχομένου.
 8. Η συνεργασία για την υλοποίηση των στόχων του με πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς οργανισμούς, φορείς ή ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Πόροι του Κέντρου Πολιτισμού είναι:
 • Η ετήσια τακτικής επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
 • Δωρεές, χορηγίες ή επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
 • Ανταποδοτικά έσοδα από παρεχόμενες πολιτιστικές υπηρεσίες.
Ο προγραμματισμός του Κέντρου Πολιτισμού σχεδιάζεται με σαφήνεια και αποβλέπει:
 1. Στην πρωτότυπη και με ελκυστικό τρόπο παρουσίαση πολιτιστικών προϊόντων.
 2. Στην ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας στους περιφερειακούς Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης.
 3. Στην ενεργοποίηση φορέων σε ανενεργούς τομείς.
 4. Στην ανάδειξη υλικού πολιτιστικού περιεχομένου που παραμένει ανεκμετάλλευτο.
 5. Στην προσέλκυση των νέων ηλικιών.
 6. Στην επιστημονική έρευνα, καταγραφή και ανάδειξη της ιστορικής πορείας των δράσεων.
 7. Στην τουριστική προβολή της άγνωστης πολιτιστικής πλευράς του Νομού Θεσσαλονίκης.
 8. Στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της υπαίθρου.
 9. Στη διερεύνηση και εφαρμογή της δυνατότητας ψυχαγωγίας σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Στο πλαίσιο της προσέγγισης των στόχων αυτών, το Κέντρο Πολιτισμού κατόρθωσε να διοργανώσει το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, να συνδιοργανώσει εκδηλώσεις με πολιτιστικούς φορείς της Περιφέρειας, να ενισχύσει οικονομικά πολιτιστικούς φορείς της Περιφέρειας, να προβεί στην έκδοση βιβλίων και μουσικών έργων, να υλοποιήσει προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   
Επίσης το Κέντρο Πολιτισμού έχει δημιουργήσει και θέσει σε λειτουργία το Πρόγραμμα ΑΡΕΤΗ, ένα Πρόγραμμα πιλοτικό και μοναδικό στον ελληνικό πολιτιστικό χάρτη, που αφορά στην κατασκευή βάσης δεδομένων με την καταγραφή όλων των πολιτιστικών φορέων του Νομού Θεσσαλονίκης, της διοικητικής τους δομής, καθώς και των θεσμικών ή μεμονωμένων εκδηλώσεών τους, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.
 
Η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, οι οικονομικές ενισχύσεις φορέων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση του Κέντρου Πολιτισμού, πραγματοποιούνται με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, μετά την υποβολή σχετικών προτάσεων ή αιτημάτων και με κριτήρια που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει.
 
Τέλος, με διοικητική ευθύνη του Κέντρου Πολιτισμού λειτουργεί το Κέντρο Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας, που δημιουργήθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης δεκαετούς διάρκειας, μεταξύ:
   - Της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
   - Του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε.
   - Του Υπουργείου Εξωτερικών.
   - Του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
   - Του Υπουργείου Παιδείας.
   - Του Υπουργείου Πολιτισμού.
   - Του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2310 589172, -173, -174, -175,  Fax: 2310 602799 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: kepothe@otenet.gr
Επιστροφή









Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης





Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών



Οδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας





diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x