Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΗ ανάγκη διασφάλισης σε όλους, ανεξαιρέτως, τους πολίτες, και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες, ίσων ευκαιριών για την ακώλυτη και αυτόνομη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της Χώρας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, σ’ εκπλήρωση της σχετικής επιταγής του Συντάγματος. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». Κυρίως δε η παρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με γνώμονα τη θεμελιώδη παραδοχή ότι ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει τη διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες με αναπηρία, την άρση των διοικητικών εμποδίων και την αποτροπή κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού, έχει δρομολογήσει σειρά δράσεων ιδίως για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της προσβασιμότητας των ατόμων αυτών σε δημόσια κτίρια. Παράλληλα, μεριμνά για τη διασφάλιση σε όλους τους υπαλλήλους με αναπηρίες κατάλληλων συνθηκών εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν την αυτόνομη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς να θίγεται, ούτε κατ’ ελάχιστον, η υγεία τους. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον σκοπό αυτόν και στον νέο Υπαλληλικό Κώδικα. Αλλά και, περαιτέρω, διευκολύνθηκε η μετατροπή των συμβάσεών τους, στο πλαίσιο του π.δ. 164/2004, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με την πρόβλεψη ότι συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% αρκεί να έχουν συμπληρώσει 18, αντί για 24, μήνες απασχόλησης. Και μάλιστα ανεξάρτητα από το διάστημα διακοπής ανάμεσα στις συμβάσεις τους, ακόμη και αν υπηρετούν στον Ο.Α.Ε.Δ.

Επίσης, με δεδομένο ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, εκτελούνται, ιδίως στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης έργα, τα οποία μπορούν ν’ αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους όσον αφορά την εξυπηρέτησή τους και τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση.

Εκτός αυτών τα τελευταία τρία χρόνια έχει προωθηθεί σειρά ρυθμίσεων και μέτρων, που είτε αίρουν τους αποκλεισμούς και τα εμπόδια είτε παρέχουν διευκολύνσεις και πλεονεκτήματα, που αφορούν ιδίως:
  • Την εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρίες.
  • Την εργασία και την απασχόληση.
  • Την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση.
  • Τις μεταφορές και τις επικοινωνίες.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κατάρτιση του «Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία», στον οποίο περιλαμβάνεται χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για όλες τις παροχές της Πολιτείας στα άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εύχρηστο και λειτουργικό εγχειρίδιο, στο οποίο έχουν συλλεγεί και καταγραφεί συστηματικά τα πλεονεκτήματα και οι διευκολύνσεις που παρέχονται από όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον σκοπό αυτόν συστήθηκε ειδική Διυπουργική Επιτροπή, με τη συμμετοχή στελεχών από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και ελεγκτικών μηχανισμών. Πρόκειται για έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτεία», βασική καινοτομία του οποίου, πέρα από το συγκριτικό δίκαιο που περιλαμβάνει, είναι και τα κεφάλαια που αναφέρονται στα θέματα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά και της προστασίας τους ως χρηστών των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα κεφάλαια που αφορούν τις ειδικές άδειες, τις φοροαπαλλαγές, τα δάνεια και τις λοιπές οικονομικές παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρίες, η διευκόλυνση των μετακινήσεών τους και, γενικότερα, θέματα με πρακτικό ενδιαφέρον που άπτονται της καθημερινότητάς τους.

Με δεδομένο ότι ο Οδηγός αυτός έχει σχεδιασθεί με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρίες, ελπίζουμε ν’ αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο τόσο για την καλύτερη ενημέρωση των ίδιων και των οικείων τους όσο και για την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. 


Για να διαβάσετε τον αναλυτικό οδηγό κάντε λήψη του συνημμένου αρχείου.


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ3755 KB 

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x