Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΜελέτη της επίδρασης της μονογονεϊκότητας, της μετανάστευσης και του χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στην παραβατική συμπεριφορά του παιδιού


Επιμέλεια

Πατίδου Ελένη, Ψυχολόγος με κατεύθυνση στην Κλινική – Κοινωνική Ψυχολογία
Μόνιμη υπάλληλος της ΝΑΘ Πληροφορίες 2313330382/ 6937014668

Λιάκου Μαρία, Ψυχολόγος με κατεύθυνση στην Κλινική – Κοινωνική Ψυχολογία
Συμβασιούχος υπάλληλος της ΝΑΘΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στη μελέτη της επίδρασης της μονογονεϊκότητας, της μετανάστευσης και του χαμηλού κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου στην παραβατική συμπεριφορά του παιδιού. Το δείγμα το οποίο λήφθηκε τυχαία από τα αρχεία του προγράμματος επιδότησης «Απροστάτευτων Παιδιών» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης αποτέλεσαν 52 οικογένειες μονογονεϊκές, μετανάστες ή μη και όλες με χαμηλό εισόδημα, από πληθυσμό 1832 ενεργών επιδοτούμενων. Από αυτές οι 6 αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε συνέντευξη με ερωτηματολόγιο. Από τα ευρήματα τα οποία προέκυψαν με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου διαφαίνεται ότι υπάρχει μια τάση για παραβατική συμπεριφορά των παιδιών σε οικογένειες που είχαν σα λόγο μονογονεϊκότητας τη διάσταση, τη διάζευξη, τη φυλάκιση του πατέρα ή στην περίπτωση που τα παιδιά ήταν εκτός γάμου. Στις περιπτώσεις πένθους-απώλειας του πατέρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα παιδιά αυτών των οικογενειών τείνουν να δείχνουν καλή συμπεριφορά προκειμένου να μη στενοχωρήσουν τη μητέρα. Ο παράγοντας μετανάστευση δεν φαίνεται να επηρέασε ενώ το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο συνυπήρχε σε όλες τις περιπτώσεις παραβατικότητας των παιδιών. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων και μια σειρά άλλων που χρειάζονται να μελετηθούν με περαιτέρω έρευνα είναι δυνατό να ευθύνονται για την παραβατική συμπεριφορά του παιδιού και όχι ένας παράγοντας μεμονωμένα
 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων, Μονογονεϊκότητα, Μετανάστευση, Ένδεια


***Ολόκληρη τη μελέτη, μπορείτε να τη βρείτε στο τέλος αυτής της σελίδας.***
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
 
Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε δομημένη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις που διεξάγονται με ενηλίκους αποσκοπούν στη λήψη πληροφοριών για τα παιδιά τους ή για τους ίδιους (Lewis,1998).Για τη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο(με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις) που βασίστηκε σε βιβλιογραφία σχετική με την παραβατική συμπεριφορά του παιδιού.
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
 
 Το δείγμα της έρευνας μας αποτέλεσαν 52 μονογονεϊκές οικογένειες εκ των οποίων οι 15 είχαν ως λόγο μονογονεϊκότητας τη διάσταση μεταξύ των συζύγων ,οι 10 τη διάζευξη ,οι 7 πένθος και συγκεκριμένα το θάνατο του πατέρα, οι 17 ήταν εκτός γάμου και 3 περιπτώσεις τη φυλάκιση του πατέρα. Από το συνολικό αριθμό των ερωτηθέντων οι 32 μητέρες ήταν μετανάστριες ενώ οι 20 όχι. Απευθυνθήκαμε αποκλειστικά σε μητέρες κι όχι στους πατέρες των μονογονεϊκών οικογενειών. Για να είναι το δείγμα μας κατά το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό επιλέξαμε 13 περιοχές της Θεσσαλονίκης 6 της Ανατολικής και ειδικότερα Καλαμαριά ,Περαία, Ν.Μηχανιώνα, Ντεπώ, Άνω Τόυμπα, Κάτω Τούμπα,6 της Δυτικής και αναφερόμαστε στην Πολίχνη, Εύοσμο, Αμπελόκηποι, Σταυρούπολη, Ωραιόκαστρο, Πλατεία Δημοκρατίας, και 1 της Κεντρικής Θεσσαλονίκης. Από κάθε περιοχή ρωτήθηκαν 4 οικογένειες. Από τις 52 οικογένειες που ρωτήθηκαν οι 28 οικογένειες είχαν 1 παιδί, οι 29, 2 παιδιά, και 2 είχαν 3 παιδιά. Να σημειώσουμε ότι 6 οικογένειες αρνήθηκαν να συνεργαστούν εκ των οποίων 3 είχαν 1 παιδί και 3, 2 παιδιά. Ο Μ.Ο ηλικίας των μητέρων του συνολικού δείγματος ήταν 37,3 έτη και ο Μ.Ο ηλικίας των παιδιών που εξετάστηκαν ήταν 11,37 έτη. Το χαμηλό εισόδημα και άρα κατά συνέπεια το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ήταν δεδομένο εφόσον η λήψη του εν λόγω δείγματος πραγματοποιήθηκε από τα αρχεία του προγράμματος επιδότησης απροστάτευτων παιδιών που εντάσσεται στο ευρύτερο τμήμα επιχορήγησης επιδομάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης-βασικό κριτήριο του οποίου για επιδότηση αποτελεί το χαμηλό εισόδημα των οικογενειών .   
   Η δειγματοληψία ήταν τυχαία έχοντας ως κριτήρια αποκλεισμού τους αθίγγανους λόγω της πολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας, τους πατέρες που είχαν οι ίδιοι υπό την ευθύνη τους τη μονογονεϊκή οικογένεια καθώς αυτές οι περιπτώσεις ήταν ελάχιστες, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν θα συνέβαλε στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματός μας.
 
 
Στατιστική Ανάλυση δεδομένων
 
Το 34,61 % του δείγματος παρουσίασε συμπεριφορά με επιθετικά στοιχεία.
Δηλαδή, από τις 52 οικογένειες στις 18 εντοπίσθηκαν τα παραπάνω προβλήματα. Σύνολο 22 παιδιά.
Από τις 18 οικογένειες οι 11 είχαν ιστορικό μετανάστευσης, (61,1 %).
Από το συνολικό δείγμα ποσοστό μετανάστευσης 61,5 % (δηλ. από τις 52 οικογένειες οι 32) από τους οποίους οι 11 παρουσίασαν προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς δηλ. το 34,36% του συνολικού πληθυσμού των μεταναστών.
Από το συνολικό ποσοστό του δείγματος το 38,46% είναι Έλληνες (από τις 52 οι 20 οικ.). Από τις 18 οικογένειες που παρουσίασαν πρόβλημα οι 8 ήταν Έλληνες δηλ. το 44,44 %. [1]
Από το δείγμα των 52 οικογενειών όλες είχαν οικονομικά προβλήματα, βρίσκονται στα κατώτερα όρια τις φτώχιας. Δηλαδή ποσοστό 100%.
Από το δείγμα των 52 οικογενειών όλες ήταν Μονογονεϊκές, δηλαδή το 100%.
 
Ποσοστά ενισχυτικών παραγόντων

¯      Από τις 18 οικογένειες οι 12 δεν είχαν επαφή με τον πατέρα δηλ το 66,70%
¯      Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στις 15 οικογένειες από τις 52 τα παιδιά είχαν παραστάσεις βίας είτε από τους γονείς, είτε από την τηλεόραση. Ποσοστό δηλ. 28,8%.
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Η αρχική υπόθεση ότι η μονογονεϊκότητα, η μετανάστευση και το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο συμβάλλουν στην παραβατική συμπεριφορά του παιδιού επιβεβαιώνεται σε ένα σημαντικό ποσοστό. (34,61%) αλλά υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που συνυπάρχουν.
 


[1] Δηλαδή δεν φαίνεται να παίζει η Μετανάστευση καταλυτικό ρόλο στην συμπεριφορά του παιδιού αν και αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν περισσότερο αξιόπιστο αν είχαμε ίσο αριθμό μεταναστών και Ελλήνων.


Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΤύποςΜέγεθος
Μελέτη της επίδρασης της μονογονεϊκότητας, της μετανάστευσης και του χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου στην παραβατική συμπεριφορά του παιδιού150 KB 


Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x