Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροφίλ Ν.Ε.Λ.Ε.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) υπάγεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας.

Τη σύνθεση της απαρτίζουν εκπρόσωποι φορέων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Συνδικαλισμό, τους Συνεταιρισμούς, Αναπτυξιακές οργανώσεις και Ιδρύματα, υπό την προεδρία του Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

Η Ν.Ε.Λ.Ε. σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, καθώς και σεμινάρια με πόρους προερχόμενους από το Υπουργείο Παιδείας ή από Κοινοτική χρηματοδότηση.

Την υποστήριξη του έργου της Ν.Ε.Λ.Ε. πραγματοποιεί το ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Ν.Ε.Λ.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Το σημαντικότερο μέρος των δραστηριοτήτων της Ν.Ε.Λ.Ε. αφορά στις ομάδες οι οποίες είναι υποεκπαιδευμένες και κοινωνικά αποκλεισμένες (ΑΜΕΑ), αλλά και ομάδες γεωγραφικά αποκλεισμένες (προγράμματα Πολιτισμού-Τεχνών, Οικονομίας-Επιχειρηματικότητας, Αγωγής Πολιτών).

Εκτός των αυτόνομων προγραμμάτων που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η Ν.Ε.Λ.Ε., συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Για τα προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού αναπτύσσει συνεργασίες με τους χρήστες και τα όργανα εκπροσώπησης τους, με τους Δήμους, τα Πανεπιστήμια, Κοινωνικές Υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Ν.Ε.Λ.Ε. εδρεύει στη Βασ. Όλγας 227, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο:  2310 404093-6  2310 404112-3 , ή μέσω fax στο τηλέφωνο:  2310 404097  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: nele@nath.gr © 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x